Conditii de utilizare

Urmăriți
1.    Acceptarea Termenilor și Condițiilor
Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și Deșeuri Online Consulting S.R.L. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: www.deseuri-online.ro (“Website-ul”). Accesarea și vizitarea Website-ului, înregistrarea unui cont pe Website și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Website de anunțuri pentru vânzarea, cumpărarea sau închirierea de bunuri sau servicii (“Serviciile”) înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.
2.    Definiții
2.1. Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:
2.1.1. Utilizator - orice persoană juridică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, Anunțurile și/sau Serviciile Deșeuri Online Consulting S.R.L., precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.
2.1.2. Utilizator Profesionist - orice persoană fizică, persoană juridică sau organizație fără personalitate juridică, care utilizează serviciile deseuri-online.ro în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.
2.1.3. Furnizor sau deseuri-online.ro - societatea Deșeuri Online Consulting S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, Sector 4, Calea Serban Voda, nr. 43, Scara 5, etaj 7, Ap. 155, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2965/2020, CUI 42336910, e-mail: contact@deseuri-online.ro.
2.1.4. Anunț - oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către DESEURI-ONLINE.RO prin intermediul Website-ului, cu privire la vânzarea sau închirierea unui Produs.
2.1.5. Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții.
2.1.6. Pagina deseuri-online.ro - site-ul www.deseuri-online.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.deseuri-online.ro  nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.
2.1.7. Anunț plătit - anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina deseuri-online.ro doar prin plata unei taxe către Furnizor.
2.1.8. Anunț gratuit - anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina deseuri-online.ro fără perceperea unei taxe de către Furnizor.
2.1.9. Limită Anunțuri Gratuite - Limita Anunțurilor Gratuite se consideră a fi atinsă în momentul în care Utilizatorul folosește ultimul Anunț Gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei categorii.
2.1.12. Operatori - persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Website.
2.1.11. Sistem de evaluare (rating și feedback) - sistem de rating și feedback, care permite Utilizatorului să ofere celorlalți Utilizatori o evaluare subiectivă asupra experienței tranzacționale. Experiența tranzacțională se evaluează, în mod special, în funcție de: existența unei descrieri clare și serioase a Produsului, modul de comunicare între Utilizatori, receptivitate, implicare, timpul de achiziționare si/sau livrare a Produsului, punctualitate, etc. Baza evaluării este contactul dintre Utilizatori, sub orice formă, și nu exclusiv încheierea efectivă unei tranzacții.
2.2. Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni și Condiții, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Website-ul si/sau a Serviciilor.
2.3. DESEURI-ONLINE.RO își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile, cu respectarea dispozițiilor articolului 18 din prezentul document. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: deseuri-online.ro/termeni-de-utilizare.
3.    Scopul urmărit
3.1. Scopul acestor Termeni și Condiții este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Serviciilor.
3.2. Website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, deseuri-online.ro nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât DESEURI-ONLINE.RO nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.
3.3. Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea DESEURI-ONLINE.RO și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.
4.    Aspecte Generale 
4.1. Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Website, care să conțină:
•    datele reale de contact ale Utilizatorului;
•    descrierea reală a Produsului care face obiectul Anunțului; și
•    prețul Produsului care face obiectul Anunțului.
4.2. Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.
4.3. Procedura de afișare a unui Anunț pe Website este detaliată la secțiunea intitulată „Ajutor” de pe Website.
4.4. Valabilitatea unui Anunț pe site este de 7 de zile, pentru anunturile gratuite, 14 zile pentru anunturile SILVER si 30 de zile pentru anunturile GOLD, cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui termen. Detalii practice despre cum puteți prelungi Anunțul la expirarea acestuia regăsiți aici.
5.    Drepturile și Obligațiile Furnizorului
5.1. Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.
5.2. Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Website de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat pe Website.
5.3. Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.
5.4. Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.
5.5. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului sau serviciului ce face obiectul Anunțului.
5.6. Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț, în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile, în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte porțiuni din conținutul Website-ului.
5.7. Furnizorul are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul Anunțurilor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a șterge Anunțul sau de a bloca contul, în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru Furnizor.
5.8. Utilizatorul profesionist va fi informat în cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, cel târziu în momentul în care suspendarea/ blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând conținutul suspendat/blocat, motivele deciziei de suspendare/ blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.
5.9. Pentru evitarea oricărui dubiu, opoziția formulată în temeiul articolului 7.22., nu afectează dreptul Utilizatorului profesionist de a depune o plângere în conformitate cu articolul 16 din prezentul document.
5.10. Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, în afara Anunțurilor publicate pe Website de către Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.
5.11. Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise în Anunțuri.
5.12. Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.
5.13. DESEURI-ONLINE.RO va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizării și eficientizării politicilor practicate și în scopul îmbunătățirii, în mod obiectiv și nedescriminatoriu, a activității DESEURI-ONLINE.RO și a experienței Utilizatorilor, fără ca DESEURI-ONLINE.RO să aibă obligația de a informa Utilizatorii cu privire la efectuarea testelor sau la rezultatele acestora. Orice Utilizator care nu dorește să facă parte din grupul de Utilizatori care, în mod aleatoriu, ajung să participe în aceste teste sau orice alt Utilizator care consideră că este dezavantajat de o astfel de inițiativă, are dreptul să solicite lămuriri privind statutul său, urmând ca DESEURI-ONLINE.RO să depună toate diligențele necesare pentru a concilia situația sesizată, atât timp cât solicitarea Utilizatorului se dovedește a fi una întemeiată.
6.    Drepturile și Obligațiile Utilizatorului 
6.1. Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încalcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.
6.2. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală de fapt și de drept a Produsului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.
6.3. Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de către Furnizor, pe toate și oricare dintre platformele sale online, precum și prin alte mijloace de publicitate, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.
6.4. Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului prin alte mijloace către Furnizor, spre punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Conditiile Furnizorului.
6.5. Prin crearea contului și acceptarea Termenilor și Condițiile Generale, Utilizatorul încheie un Acord cu DESEURI-ONLINE.RO. Acordul poate fi reziliat de către Utilizator, prin ștergerea contului, în conformitate cu următoarele reguli:
1.    dreptul de a șterge contul nu afectează drepturile Utilizatorului de a retrage sau de a rezilia Acordul, astfel cum este prevăzut de lege și de prezenta reglementare;
2.    ștergerea unui cont este posibilă prin: (i) selectarea opțiunii corespunzătoare din panoul Cont (ii) trimiterea unei declarații de reziliere la adresa de e-mail: contact@deseuri-online.ro.ro sau (iii) trimiterea unei declarații de reziliere în scris la adresa fizică a Furnizorului;
3.    odată cu eliminarea Contului de către Utilizator, acordurile rămase între DESEURI-ONLINE.RO și Utilizator cu privire la serviciile furnizate ca parte a site-ului Web încetează să mai producă efecte;
4.    rezilierea Acordului va produce efecte numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că plățile efectuate de Utilizator nu vor fi rambursabile. Furnizorul nu va fi obligat să restituie echivalentul sumelor neutilizate ca parte a serviciilor plătite;
5.    după ștergerea Contului sau încetarea acordului, Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării Paginii DESEURI-ONLINE.RO.
6.6. Acordul poate fi reziliat de către Utilizatorul profesionist, în conformitate cu regulile prevăzute la punctul 6.5. de mai sus, în absența acceptării modificărilor prezentului document (i.e. Termeni și Condiții Generale), despre care acesta va fi informat în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 18 de mai jos. În acest caz, pentru a înceta Acordul, Utilizatorul profesionist va notifica DESEURI-ONLINE.RO imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care Utilizatorului profesionist i-au fost transmise modificările. Încetarea Acordului, în modul menționat mai sus, produce efecte după 15 zile de momentul recepționării de către Utilizator a informațiilor despre modificări, cu excepția cazului în care Utilizatorul profesionist renunță la această notificare, prezintă o declarație în acest scop sau desfășoară activități exprese pe Website, de natură să confirme acceptarea unor astfel de condiții modificate (exemplu: publicarea unui nou Anunț).
6.7. În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Furnizorului în acest sens.
6.8. Utilizatorilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Website în scopul evitării, printre altele, a limitelor de Anunțuri ce pot fi publicate gratuit în anumite categorii. DESEURI-ONLINE.RO își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori. Un Utilizator, persoană juridică, poate avea mai multe conturi, doar în cazul în care poate dovedi că acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite ale Utilizatorului.
6.9. În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator, DESEURI-ONLINE.RO va avea dreptul neîngrădit de ștergere a acestora. În același timp, DESEURI-ONLINE.RO va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum ștergerea Anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile Website-ului.
6.10. Utilizatorilor le este interzisă publicarea de mai multe Anunțuri privind același Produs (atunci când Produsul privește un anumit serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții) pentru o singură zonă geografică (e.g. oraș sau județ) în scopul creșterii vizibilității Produsului. DESEURI-ONLINE.RO își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea Anunțurilor multiple privind același Produs, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori.
6.11. Pe de altă parte, având în vedere specificul activității, unui Utilizator îi este permisă publicarea unui Anunț distinct privind același Produs pentru zone geografice diferite (e.g. același Anunț pentru un singur Produs privind un serviciu care poate fi prestat în cinci orașe diferite).
6.12. În cazul în care sunt identificate Anunțuri multiple privind același Produs și aparținând aceluiași Utilizator, DESEURI-ONLINE.RO va avea dreptul neîngrădit de ștergere a Anunțurilor identice cu Anunțul inițial. În același timp, DESEURI-ONLINE.RO va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum restricționarea accesului la serviciile Website-ului.
7.    Verificarea/Moderarea Anunțurilor și a Conturilor
7.1. Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de exemplu, au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici, induc în eroare Utilizatorii etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.
7.2. Cu excepția celor prevăzute în Articolul 6 de mai sus, nu este permisă publicarea mai multor Anunțuri pentru același Produs.
7.3. Nu este permisă ștergerea și republicarea Anunțurilor cu același conținut.
7.4. Un Anunț este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Produse.
7.5. Nu pot fi publicate Anunțuri false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor.
7.6. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care contin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de exemplu, dar fără a se limita la, prețuri de 1 leu sau prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).
7.7. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri care pot afecta imaginea Furnizorului, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului), cu excepția Produselor noi și sigilate. Nu sunt admise spre publicare Anunțurile care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Utilizatorii au obligația de a se asigura că Anunțurile publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuala ale terților.
7.8. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri pentru:
•    droguri, respectiv plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000, precum și precursorii acestora și orice alte plante, substanțe și amestecuri cu efecte similare;
•    materiale cu caracter obscen, respectiv obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală;
•    alcool și băuturi alcoolice;
•    țigări și produse din tutun;
•    servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;
•    bunuri care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune;
•    produse contrafăcute, falsificate sau replici ale unor produse originale, precum și orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, inclusiv muzică, filme, software sau alte opere care încalca drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
•    bunuri de natură să inducă în eroare Utilizatorii cu privire la calitățile esențiale ale acestora sau cu privire la însăși existența bunului respectiv;
•    bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană, inclusiv, dar fără a se limita la biocide, pesticide extrem de periculoase, substanțe și preparate chimice periculoase;
•    servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
•    oferte sau cereri de locuri de muncă în legătură cu sau care implică masaj erotic, participarea în filme pentru adulți, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;
•    oferte de locuri de muncă tip multi-level marketing (sistemele de vânzări de tip piramidal) sau de lucru de acasă online;
•    anunțuri privind cererea de bunuri sau servicii, cu excepția celor ce se încadrează în categoria Locuri de muncă;
•    explozibili și articole pirotehnice (artificii, petarde), cu excepția articolelor pirotehnice de divertisment din categoria F1, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice;
•    arme și muniții interzise, arme și muniții letale supuse autorizării, precum și arme și muniții neletale, inclusiv arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice), cu excepția armelor care se încadrează în categoria E - Alte categorii de arme și dispozitive neletale potrivit Legii nr. 295/2004, comercializate în condițiile legii; 
•    lucrări de diplomă, licență, disertație sau alte lucrări similare, servicii de redactare a acestora, precum și alte bunuri sau servicii având ca scop fraudarea sistemului educațional;
•    servicii de împrumut, amanet, creditare, cămătărie sau alte activități similare;
•    produse farmaceutice și medicamente, cu excepția suplimentelor alimentare și vitaminelor, comercializate în condițiile legii;
•    organe umane;
•    jocuri de noroc, tranzacții efectuate prin intermediul monedelor virtuale;
•    servicii de deblocare iCloud;
•    bunuri care nu se află pe teritoriul României;
•    specii de faună și floră protejate de lege, animale pe cale de dispariție;
•    anunțuri prin care se oferă, spre montă (împerechere)/reproducere, animale de companie;
•    comercializarea câinilor din rasele pit bull, boerbull, bandog și metișii lor;
•    comercializarea animalelor de companie fără obținerea și deținerea documentelor de autorizare prevăzute de lege (certificat pedigree, carnet de sănătate, alte documente de origine).
•    comercializarea cărnii și produselor din carne de către persoanele fizice;
•    comercializarea porcilor vii;
•    comercializarea fildeșului (ivoriului) sau a oricărui produs care conține fildeș.
•    prestarea serviciilor sau comercializarea produselor/echipamentelor privind modificarea sistemelor de control al emisiilor de NOx ale autovehiculelor, conform art. 14, alin. 1, lit. h) din OG nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare.
7.9. Anunțurile de comercializare a animalelor de companie trebuie să respecte OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Legea 60/2004 pentru Ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie, OUG 55/2002 pentru regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, precum și orice restricții impuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de autoritățile locale.
7.10. Nu sunt permise Anunțurile de comercializare a altor repere care nu sunt direct legate de capitolul deseuri si activitati legate de deseuri. 
7.11. Nu pot fi publicate Anunțuri care conțin link-uri către alte website-uri concurente.
7.12. Nu pot fi publicate Anunturi care contin publicitate de orice tip, in orice forma a sa
7.13. Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul/serviciul oferit).
7.14. Nu pot fi publicate Anunțuri în altă limbă decât cea Română sau care conțin un limbaj necorespunzător.
7.15. Nu se admit Anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.
7.16. Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice Anunț care încurajează aceste mesaje sau oferă un loc de muncă care presupune trimiterea lor va fi dezactivat.
7.17. Anunțurile, fie ele active pe site sau blocate la moderare, sunt verificate de către Furnizor, iar Anunțurile care nu respectă Termenii și Condițiile Website-ului vor fi șterse de pe Website, în cel mai scurt timp posibil, iar în anumite cazuri pot fi luate măsuri de blocare a contului din care s-au publicat.
7.18. DESEURI-ONLINE.RO poate verifica conformitatea Anunțurilor cu Termenii și Condițiile Website-ului, selectiv, în funcție de propriile sale criterii de prioritizare, cum ar fi, printre altele, zona geografică pentru care au fost publicate Anunțurile.
7.19. Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Website (inclusiv cele plătite pentru a fi promovate sau plătite deoarece depășesc numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în functie de situația concretă, de la caz la caz:
•    fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv de pe Website și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate;
•    fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului, prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Website.
7.20. În cazul refuzării Anunţului şi ștergerii acestuia de pe Platforma DESEURI-ONLINE.RO, Furnizorul va notifica Utilizatorii profesioniști, cel târziu în momentul în care blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, despre motivele refuzului, indicând conținutul blocat, motivele deciziei de blocare (inclusiv conținutul rapoartelor de abuz după anonimizarea acestora, dacă legea impune astfel), cu indicarea dispozițiilor legale sau contractuale încălcate.
7.21. Dispozițiile de la punctul 7.20. nu se aplică dacă notificarea unei autorități publice competente, dispoziții legale obligatorii sau necesitatea de a asigura protecție Utilizatorilor, au ca rezultat obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acest punct.
7.22. Utilizatorul profesionist are oportunitatea de a contesta decizia privind blocarea conținutului trimis sau publicat de acesta folosind funcționalitatea Paginii DESEURI-ONLINE.RO, prin transmiterea unei obiecții Furnizorului, oferind informații cu privire la conținutul blocat. Dispozițiile care reglementează procedura reclamațiilor se aplică în consecință.
7.23. Dacă opoziția menționată la punctul 7.22. este întemeiată sau dacă circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentului Regulament au încetat să mai existe:
1.    Conținutul blocat este restabilit, prin punerea la dispoziție de către Furnizor Utilizatorului profesionist, sub forma unei copii lucrative, a Anunțului sau a unui mesaj disponibil în Cont. Utilizatorul va putea decide asupra publicării sau transmiterii Anunțului prin intermediul Website-ului;
2.    dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proportional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului.
7.24. Dacă opoziția este considerată nefondată sau obiecția nu este formulată de Utilizator în termen de 7 zile de la obținerea informațiilor specificate la punctul 7.20.:
1.    a) Conținutul blocat este irevocabil îndepărtat;
2.    b) dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proportional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului.
7.25. În cazul în care este refuzat la moderare un Anunț gratuit, dintr-o categorie unde există Limite de Anunțuri Gratuite stabilite de Furnizor, Anunțul respectiv este considerat ca fiind folosit, în contorizarea numărului de Anunțuri Gratuite disponibile spre publicare, timp de 30 de zile de la data publicării. Așadar, cu titlu de exemplu, dacă un Utilizator publică un Anunț Gratuit într-o categorie unde limita de Anunțuri Gratuite este 2, iar acesta este respins la moderare, Utilizatorul va putea publica gratuit un singur Anunț în aceeași categorie, în următoarele 30 de zile. Excepțiile cu privire la perioada de timp în care se pot publica Anunțuri gratuite sunt expres prevăzute aici.
7.26. În situația în care un Anunț plătit pentru a fi promovat sau plătit deoarece depășește numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website este dezactivat de către Furnizor, în urma verificării, deoarece încalcă Termenii și Condițiile, Utilizatorul va primi în contul său de pe Website creditul menționat la art. 7.24. litera b). Acest credit va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau mai multor Anunțuri sau pentru publicarea unor Anunțuri peste limita gratuită acceptată pe Website, care respectă Termenii și Condițiile și nu poate fi returnat sub formă de bani. În cazul încălcărilor grave și repetate ale prevederilor prezentului document și legilor în vigoare, Furnizorul își rezervă dreptul de a nu restitui sumele respective.
7.27. În cazul achiziționării de pachete de Anunțuri, respingerea la moderare a unui Anunț din pachet duce la scăderea numărului de Anunțuri disponibile din pachet. Mai exact, Anunțul nefolosit nu este re-adăugat la numărul de Anunțuri disponibile, iar sumele achitate de Utilizatori cu ocazia achiziționării pachetului de Anunțuri nu se returnează.
7.28. În cazul în care refuzarea la moderare a unui Anunț gratis face ca numărul total de Anunțuri rămase active să fie sub limita stabilită, nu se rambursează prețul niciunui Anunț deja plătit. Cu titlu de exemplu, dacă un Utilizator înregistrează două Anunțuri gratuite și un al treilea taxabil, acestea sunt moderate simultan, iar unul dintre Anunțurile gratuite este refuzat, în acest caz, deși limita Anunțurilor gratuite active pe Website nu este depășită, prețul celui de-al treilea Anunț nu se rambursează, deoarece momentul determinării statusului unui Anunț drept Anunț plătit sau Anunț Gratuit este momentul înregistrării efective (care este anterior moderării).
7.29. În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Website în vederea postării de noi Anunțuri sau administrării Anunțurilor existente.
7.30. În situația modificării Termenilor și Condițiilor, modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunțuri care au fost încheiate între Furnizor și Utilizatori sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori.
7.31. Numărul maxim de Anunțuri care pot fi publicate gratuit în contul unui Utilizator al Website-ului este 100.
7.32. În cazul în care un Anunț promovat sau plătit deoarece depășește numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website este raportat ca fiind expirat, iar dacă din verificările echipei de moderare reiese faptul că obiectul/serviciul din Anunț nu mai este valabil, acesta va fi dezactivat, iar suma platită de Utilizator pentru acest Anunț nu se va restitui în contul DESEURI-ONLINE.RO.ro.
7.33. Furnizorul poate valida conturile Utilizatorilor Paginii DESEURI-ONLINE.RO folosind verificarea prin SMS, scopul fiind acela de a se asigura că fiecare cont este asociat unui Utilizator real și unic. Verificarea prin SMS presupune ca Utilizatorii să își valideze contul pe Pagina deseuri-online.ro, prin intermediul unui cod trimis prin SMS, de către Furnizor, pe un număr de telefon valid aflat în posesia Utilizatorului.
7.34. Nu este percepută nicio taxă Utilizatorului pentru validarea contului său, întregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.
7.35. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu validarea contului, acesta din urma va continua să fie activ pe Website, însă va avea funcționalitate limitată. Funcționalitatea limitată a unui cont presupune faptul că Utilizatorul nu mai poate publica Anunțuri noi, reactualiza, promova, prelungi sau reactiva alte Anunțuri până când contul nu este verificat prin SMS.
7.36. Într-un cont cu funcționalitate limitată, Utilizatorul va putea doar să raspundă la apelurile telefonice, să primească mesaje și să își dezactiveze sau șteargă permanent Anunțurile. Utilizatorul nu va putea să răspundă la mesaje, nu va putea să editeze, în niciun fel, Anunțurile deja postate și nici nu va putea să posteze Anunțuri noi.
7.37. În situația în care un Utilizator își validează prin SMS mai multe conturi, folosind același număr de telefon, toate conturile astfel verificate vor avea funcționalitate limitată, iar Utilizatorului i se va solicita alegerea unuia dintre ele. Contul ales de Utilizator va reveni la funcționalitate totală, iar restul conturilor vor rămâne limitate.
7.38. Un Utilizator poate solicita maxim 5 SMS-uri cu coduri de verificare, în decurs de 24 de ore.
7.39. Validarea contului se face o singură dată pentru fiecare cont, până când acesta este verificat cu succes prin SMS de către Utilizator.
7.40. Odată validat, contul Utilizatorului va rămâne asociat cu numărul de telefon folosit la verificarea prin SMS. Dacă Utilizatorul dorește schimbarea numărului de telefon asociat contului DESEURI-ONLINE.RO, acesta va trebui să contacteze echipa de Suport Clienți, trimițând un email la adresa contact@deseuri-online.ro.ro.
7.41. Dacă nu există activitate în contul Utilizatorului timp de 24 de luni, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge respectivul cont, inclusiv toate datele personale stocate în cont, ceea ce înseamnă că Utilizatorul nu îl mai poate accesa și utiliza. Cu toate acestea, Furnizorul nu va șterge contul în cazul în care acesta conține tranzacții deschise sau Utilizatorul are dreptul la o rambursare a creditului de la Furnizor. Înainte de a șterge contul, Furnizorul va contacta Utilizatorul pentru a confirma că nu mai dorește să continue utilizarea contului.
8.    Promovarea Anunturilor
8.1. Orice Anunț publicat pe Website direct de către Utilizator poate fi promovat în conformitate cu regulile prezentului articol.
8.2. Există trei tipuri de promovare pentru care Utilizatorul poate opta:
•    Promovarea în lista de Anunțuri - Acest tip de serviciu este disponibil pentru următoarele perioade de timp: 7, 14 și 30 de zile. Promovarea în lista de Anunțuri este disponibilă atât în site-ul de desktop, cât și pe mobil și în aplicația DESEURI-ONLINE.RO.ro.
•    Promovarea pe prima pagină a Website-ului - Acest tip de serviciu este disponibil pentru o perioadă de 7 zile. Promovarea pe prima pagină este disponibilă doar pe site-ul de desktop DESEURI-ONLINE.RO.
•    Reactualizarea platită a Anunțului- Acest tip de serviciu este disponibil în două forme:
•    Reactualizarea fulger- este inclusă o singură reactualizare, livrată în momentul în care este înregistrată plata; și
•    Reactualizarea automată– este inclusă reactualizarea automată zilnică, timp de 7 zile.
Reactualizarea plătită a Anunțului este disponibilă atât în site-ul de desktop, cât și pe mobil și în aplicația DESEURI-ONLINE.RO.ro.
•    Pachetele de promovări Start, Standard și Pro, ce conțin unul sau mai multe dintre serviciile de mai sus, într-o singură opțiune.
8.2.1. Promovarea în lista de Anunțuri constă în:
•    evidențierea sa în listă, cu fundal de altă culoare față de celelalte Anunțuri;
•    includerea Anunțului în galeria de Anunțuri promovate. Datorită faptului că numărul de Anunțuri, promovate la un moment dat, poate depăși numărul de poziții disponibile (și anume 3 poziții), alocarea se va face pe baza unui algoritm care afișează anunțurile aleatoriu, la fiecare încărcare a paginii, astfel încât fiecare Anunț promovat să beneficieze de același avantaj (număr de afișări).
Mai multe detalii despre Promovarea în lista de Anunțuri sunt prevăzute aici.
8.2.2. Promovarea pe prima pagină a Website-ului constă în:
•    includerea Anunțului în galeria de Anunțuri promovate pe prima pagină, doar de pe site-ul desktop DESEURI-ONLINE.RO.ro. Datorită faptului că numărul de Anunțuri promovate pe prima pagină, la un moment dat, poate depăși numărul de poziții disponibile (și anume 25 de poziții), alocarea se va face pe baza unui algoritm care afișează Anunțurile, aleatoriu, la fiecare încărcare a paginii, astfel încât fiecare Anunț promovat să beneficieze de același avantaj (număr de afișări);
•    evidențierea sa în listă, cu fundal de altă culoare față de celelalte Anunțuri;
Mai multe detalii despre Promovarea pe prima pagină a Website-ului sunt prevăzute aici.
8.2.3. Reactualizarea plătită a Anunțului constă în:
•    posibilitatea de a reseta data de publicare a Anunțului oricând, urcându-l în listele de căutare și generând o vizibilitate mai mare.
8.3. Promovarea, atât în lista de Anunțuri, cât și pe prima pagină, este valabilă pentru un singur Anunț.
8.4. Zilele rămase nu se reportează și nu pot fi utilizate pentru promovarea unui Produs diferit.
8.5. Utilizatorii pot achiziționa concomitent cele două tipuri de promovare (în lista de Anunțuri și pe prima pagină), pentru același Anunț.
8.6. Prețurile pentru aceste servicii diferă de la o subcategorie la alta și sunt afișate pe site înainte de momentul achiziției lor.
9.    Publicarea Anunțurilor peste limita Anunțurilor gratuite permise
9.1. Lista completă de categorii și limite de Anunțuri gratuite existente pe site se poate consulta la linkul de aici. Această listă nu se aplică Utilizatorilor care, începând cu data de 1 Iulie 2017, au postat orice Anunț, declarându-l individual pe Website ca fiind oferit de “Persoană Juridică” și/sau care au cumpărat de la DESEURI-ONLINE.RO orice pachet de Anunțuri plătite, pentru ambele ipoteze în categoriile prevăzute la linkul de aici. Pentru aceștia, în categoriile expres prevăzute, limita Anunțurilor gratuite este 0 (zero). Pentru publicarea oricărui Anunț suplimentar, peste limita gratuită, ce se dorește a fi înregistrat și afișat în aceste categorii, va fi necesară achiziționarea unui Anunț plătit sau a unui pachet de Anunțuri.
9.2. Pachetele de Anunțuri achiziționate au o durată de valabilitate de 1 lună (30 de zile calendaristice) de la data cumpărării lor.
9.3. Utilizatorul nu va mai putea folosi sau recupera Anunțurile rămase neutilizate în Pachetele de Anunțuri achiziționate, odată ce acestea au expirat.
9.4. Utilizatorul va primi o notificare în momentul în care va dori să publice un Anunț peste limita gratuită și, după alegerea uneia dintre opțiunile descrise mai sus și efectuarea plății, va avea posibilitatea înregistrării și afișării Anunțului. Promovarea acestor Anunțuri va funcționa similar și în conformitate cu articolul 8 “Promovarea Anunțurilor”.
9.5. Eventualele Limite de Anunțuri gratuite acceptate pe Website intră în vigoare după expirarea tuturor Anunturilor deja active pe Website, afișate conform condițiilor aplicabile la data afișării lor.
9.6. Ca regulă, un Utilizator care a atins Limita de Anunțuri gratuite a unei categorii nu va putea adăuga Anunțuri noi gratuite în aceleași categorii în următoarele 30 de zile de la publicare, chiar dacă Anunțurile publicate inițial sunt dezactivate sau respinse de un moderator. La trecerea a 30 de zile de la data publicării unui Anunț Gratuit într-o categorie cu Limite de Anunțuri Gratuite, Utilizatorul va putea publica un nou Anunț Gratuit. Excepțiile cu privire la perioada de timp în care se pot publica Anunțuri gratuite sunt expres prevăzute aici.
9.7. Utilizatorii care achiziționează pachete de 5 sau mai multe Anunțuri peste limitele gratuite beneficiază de posibilitatea configurării, prin intermediul contului DESEURI-ONLINE.RO, a unui subdomeniu de forma "afacereamea".deseuri-online.ro, în care se vor găsi afișate toate Anunțurile acestora, active pe site la acel moment.
9.8. Subdomeniul este vizibil pe site timp de 30 de zile de la data publicării ultimului Anunț din pachetul de 5 sau mai multe Anunțuri achiziționate peste limitele gratuite, respectiv de la data expirării pachetului de Anunțuri menționat anterior. După acest termen, subdomeniul nu mai este vizibil sau accesibil Utilizatorilor pe site-ul DESEURI-ONLINE.RO. Pentru ca subdomeniul să redevină vizibil, Utilizatorul va trebui să achiziționeze un nou pachet de 5 sau mai multe Anunțuri peste limitele gratuite.
9.10. Subdomeniul este rezervat Utilizatorului care cumpără un pachet de 5 sau mai multe Anunțuri peste limitele gratuite, timp de 90 de zile de la data publicării pe site a ultimului Anunț din pachetul de Anunțuri achizitionat, respectiv de la data expirării pachetului de Anunțuri menționat anterior. Dacă Utilizatorul nu achiziționează un pachet nou cu 5 sau mai multe Anunțuri peste limitele gratuite în acest interval de timp, la expirarea termenului, subdomeniul devine disponibil spre achiziție altor Utilizatori.
10.    Modalități de plată
10.1. Prețurile pentru Servicii sunt afișate pe Website înainte de momentul achiziției lor.
10.2. În cazul în care plata a fost efectuată, Anunțul va fi promovat sau afișat, în cazul anunțurilor plătite care depășesc numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website, în maxim 1 (o) oră de la primirea de către Furnizor a dovezii privind efectuarea plății.
10.3. Plata se poate face prin următoarele modalităţi:
•    prin card online,
•    prin folosirea creditului din cont.
10.4. Prețurile sunt aceleași indiferent dacă au fost anexate sau nu fotografii la Anunț.
10.6. Pentru plata prin card de credit/debit, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul și toate informațiile relevante pentru comandă sunt date de Mobilpay, furnizorul de servicii de plată prin card online, în pagina web către care va fi redirecționat Utilizatorul.
10.7. Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.
10.8. Plata prin cont nu este disponibilă în cazul în care soldul creditului este 0.
10.9. Plata pentru serviciul de Promovare a Anunțului pe Website și pentru serviciul de Afișare Anunțuri peste Limita Gratuită se realizează astfel:
•    Dacă metoda de plată selectată este online, prin card bancar: în RON, la cursul BNR afișat în pagina de plată a procesatorului de plăți Mobilpay;
11.    Serviciul Portofel electronic / Wallet
11.1. DESEURI-ONLINE.RO poate pune la dispoziția Utilizatorilor Website-ului un serviciu suplimentar de tip digital wallet sau portofel electronic, denumit în cele ce urmează "Wallet". Wallet-ul este o metodă suplimentară de achiziționare a Serviciilor.
11.2. Wallet-ul va fi asociat contului Utilizatorului și va permite acestuia încărcarea de sume prestabilite, denumite în continuare "Credite Plătite". Cu ajutorul lor, Utilizatorul va putea achiziționa Servicii disponibile pe Site. Utilizatorul va putea utiliza orice metodă de plată prevăzută în acești Termeni și Condiții pentru a achiziționa Creditele Plătite. Utilizatorul va fi putea verifica balanța Wallet-ului prin accesarea contului său asociat Wallet-ului.
11.3. Utilizatorul va putea obține și credite bonus, denumite în continuare “Credite Bonus”, prin participarea la campaniile de promovare organizate în cadrul Website-ului sau ca beneficiu suplimentar la achiziția de Credite Plătite.
11.4. Creditele Bonus pot fi folosite de Utilizatori doar pentru achiziția de servicii de promovare pentru Anunțurile publicate pe Website. Creditele Bonus nu pot fi utilizate pentru achiziționarea unui Anunț peste limita gratuită sau a Pachetelor de Anunțuri disponibile pe Website.
11.5. Creditele Plătite sau Creditele Bonus aflate în Wallet, respectiv fondurile asociate acestora, nu se pot răscumpăra/schimba în bani sau restitui și nu se pot transfera de la un Utilizator la altul sau în afara Website-ului, în orice mod.
11.6. Creditele Bonus pot fi folosite în combinație cu metodele de plată prin Card online sau Transfer Bancar pentru a achiziționa servicii de promovare pentru Anunțurile publicate pe Website la prețuri reduse.
11.7. În situația în care un Utilizator a inițiat o plată prin care a folosit Credite Bonus și o altă metodă de plată eligibilă (Card online sau Transfer bancar), iar această plată nu a fost finalizată cu succes, Creditele Bonus nu vor fi returnate automat în Wallet-ul acestuia. Creditele Bonus vor putea fi returnate manual, în funcție de situație, prin contactarea echipei de Suport Clienți.
11.8. Creditele folosite de către Utilizator pot fi returnate doar în situațiile în care acesta a utilizat Credite Plătite pentru publicarea unor Anunțuri plătite care ulterior au fost moderate, conform Termenilor și Condițiilor Website-ului.
11.9. Durata de valabilitate a Creditelor Plătite este nelimitată.
11.10. Durata de valabilitate a Creditelor Bonus este de 90 de zile de la ultima încărcare a Wallet-ului.
11.11. Dacă Utilizatorii achiziționează alte servicii din Website folosind Credite, iar aceștia au în contul lor atât Credite Plătite, cât și Credite Bonus, plata pentru aceste servicii se va face folosind mai întâi Credite Bonus, până la epuizarea lor, continuând mai apoi cu folosirea Creditelor Plătite, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul articol.
12.    Sistemul de evaluare (rating si feedback)
12.1. Evaluarea este realizează în modalitatea, forma, termenul și categoriile indicate
12.2. Evaluarea va fi prezentată pe o scară de la 1 la 5 (cu o zecimală), pe baza mediei tuturor evaluărilor, emise de Utilizatori.
12.3. Feedback-ul descriptiv nu se va afișa în Platformă, având un rol auxiliar în scopul verificării limitate de către Furnizor a acțiunilor Userilor.
12.4. Dacă mai mult de o evaluare este acordată unui Utilizator, doar evaluarea cea mai recentă va fi inclusă în ratingul mediu calculat pentru respectivul Utilizator.
12.5. Evaluarea nu poate să contravină dispozițiilor prezentului document și dispozițiilor legale, și, în special, nu va conține:
1.    cuvinte vulgare, conținut obscen, pornografic sau conținut care incită la ură, rasism, xenofobie și conflicte între națiuni;
2.    adrese web sau link-uri către alte site-uri web;
3.    conținut publicitar, alt conținut comercial;
4.    date ale Utilizatorilor sau ale altor persoane fizice, în special: nume și prenume, locul de reședință, numărul de telefon sau adresa de e-mail, numărul de cont bancar,
5.    conținut care încalcă drepturile terților, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, bunele maniere, drepturile personale sau reputația altor Utilizatori sau terți,
6.    conținut care este rezultatul unui acord cu alți Utilizatori sau terți pentru a influența corectitudinea și transparența evaluării;
7.    conținut fals, defăimător sau fapte de concurență neloială.
12.6. Furnizorul își rezervă dreptul de a exclude o enumite evaluări din ratingul mediu al Utilizatorului sau de a șterge o evaluar, total sau partial, atunci când o evaluare sau un feedback:
1.    se referă la un alt Utilizator decât cel evaluat;
2.    este emisă de Utilizator pentru el însuși;
3.    este emisă de angajații, rudele sau afinii Utilizatorului evaluat;
4.    este emisă ca urmare a contactului cu Utilizatorul realizat exclusiv în scopul emiterii unui rating și a unei evaluări (de exemplu, pentru a ridica sau a subestima artificial credibilitatea Utilizatorului);
5.    este emisă dintr-un Cont creat pe baza unei adrese de e-mail temporare;
6.    a fost realizat într-un mod care indică automatizarea expunerii sau prin intermediul unor soluții care evită analiza traficului de rețea;
7.    încalcă Condițiile de Utilizare în orice alt mod.
12.7. Pentru scopul evaluării, la momentul emiterii sale, Utilizatorul acordă Furnizorului un drept neexclusiv, nelimitat teritorial și fără taxă, de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.
12.8. Sistemul de rating și feedback se află momentan în faza de testare - versiunea beta, astfel că nu toate funcționalitățile sau soluțiile descrise mai jos funcționează exclusiv fără erori sau sunt disponibile tuturor Utilizatorilor.
13.    Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor 
13.1. Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunțurile transmise/publicate/nepublicate de DESEURI-ONLINE.RO pe Website, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.
13.2. Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al Website-ului care privesc și/sau au legătura cu serviciile furnizate de DESEURI-ONLINE.RO, ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștință.
13.3. Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website, pe care îl puteți accesa la sesiunea contact.
13.4. Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea priveste un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încat Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.
13.5. Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.
13.6. Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro.
14.    Reclamații ale Utilizatorilor profesioniști și mediere
14.1. Un Utilizator profesionist poate formula o reclamație în următoarele situații:
1.    pretinsa nerespectare de către Furnizor a obligațiilor impuse de prezentul document și de Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online;
2.    prezența unor dificultăți tehnice în ceea ce privește funcționarea Paginii, de natură să afecteze utilizarea serviciilor oferite de Furnizor;
3.    întreprinderea unor activități/ luarea unor măsuri de către Furnizor, de natură să afecteze situația Utilizatorului profesionist;
4.    blocarea, de către Furnizor, a conținutului selectat, publicat sau trimis de Utilizatorul profesionist sau blocarea Contului Utilizatorului profesionist, în conformitate cu punctul 3.13 și următoarele din prezentul document.
14.2.  Reclamația poate fi transmisă prin funcționalitatea „Ajutor și contact” disponibilă în Pagina deseuri-online.ro, în cadrul “Formularului de contact”, prin selectarea motivului “Sesizări din partea utilizatorilor profesioniști conform reglementării (UE) 2019/1150”, vizat de prezenta secțiune sau în scris, la adresa DESEURI-ONLINE.RO. În cuprinsul reclamației, Utilizatorul profesionist va furniza, în măsura în care este posibil, date și/sau informații care să permită DESEURI-ONLINE.RO să verifice corect și complet plângerea, în special ID-ul Anunțului, explicația motivelor pentru care nu consideră conținutul ilegal sau contrar Termenilor și Condițiilor Generale și, la alegerea sa, date de contact.
14.3. Dispozițiile articolului 9.2. de mai sus se aplică în mod corespunzător plângerilor formulate de Utilizatorii profesioniști în temeiul acestei secțiuni.
14.4. Utilizatorul profesionist poate solicita mediere pentru soluționarea diferendelor care apar între acesta și DESEURI-ONLINE.RO, în legătură cu serviciile furnizate de DESEURI-ONLINE.RO, inclusiv pentru diferendele referitoare la motive invocate prin plângeri formulate în temeiul articolului 16.1. de mai sus. DESEURI-ONLINE.RO va încerca soluționarea amiabilă a oricărei astfel de dispute, prin intermediul mediatorilor care cooperează cu Centrul de Soluționare Eficientă a Disputelor (CEDR). Lista mediatorilor și a reglementărilor privind medierea sunt disponibile la https://www.cedr.com/p2bmediation/. Medierea este taxabilă, iar DESEURI-ONLINE.RO va suporta o parte rezonabilă din totalul costurilor de mediere, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.
14.5. Utilizatorul profesionist poate oricând să propună un alt mediator, cu ajutorul căruia este dispus să efectueze procedura medierii.
14.6. Opțiunea medierii este voluntară. DESEURI-ONLINE.RO își rezervă dreptul de a refuza participarea la mediere sau de a refuza mediatorul propus de Utilizatorul profesionist.
15.    Acordul cu privire la prelucrarea și colectarea Datelor cu Caracter Personal 
DESEURI-ONLINE.RO prelucrează datele personale ale Utilizatorilor săi în concordanță cu Politica de confidențialitate.
16.    Modificările Termenilor și Condițiilor Website-ului
16.1. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: deseuri-online.ro.ro/termeni-de-utilizare. Suplimentar, Utilizatorii profesioniști vor fi notificați cu privire la aceste modificări, pe cale electronică.
16.2. Modificările intră în vigoare la data indicată de DESEURI-ONLINE.RO, dar nu mai devreme de 15 zile de la notificarea modificărilor, cu excepția cazului în care dispozițiile legii aplicabile prevăd altfel.
16.3. Modificările nu pot conduce la privarea sau limitarea drepturilor Utilizatorului legate de Serviciile Plătite achiziționate. Cele achiziționate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor vor fi prestate în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale în vigoare la momentul achiziției puse în aplicare pe baza normelor existente.
16.4. Utilizatorul care nu acceptă conținutul modificărilor realizate își păstrează dreptul de a rezilia contractul în orice moment, de a șterge contul înregistrat pe Website și/sau de a nu mai accesa, vizita sau utiliza, în orice mod, Pagina deseuri-online.ro.
17.    Legea aplicabilă. Litigii
17.1. Drepturile și obligațiile părților, menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.
17.2. Orice litigiu care are ca obiect o dispută în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi soluționat de instanțele competente din România.
Anexa 1 – Prețuri
Prețurile pentru promovarea Anunțurilor și pentru Afișarea Anunțurilor peste eventuala limită gratuită admisă se pot schimba.
Anunțurile plătite înaintea unei schimbări de prețuri vor beneficia de serviciul ce a fost achitat la prețul specificat pe Website în momentul plății, în timp ce achiziționarea de servicii suplimentare se va face folosind noua grilă de prețuri.
În cazul plății prin card, cursul de schimb este stabilit de către furnizorul de plăți cu cardul (Mobilpay S.A.), în baza cursului stabilit de BNR în ziua precedentă plății.
Anunțurile sunt afișate și promovate pe Website în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic. Dacă din motive tehnice sau alte motive neprevăzute, Anunțurile promovate sau plătite pentru a fi afișate nu sunt afișate pe Website în decurs de 24 de ore de la confirmarea plății, vă recomandăm să contactați serviciul de Suport Clienți, la adresa contact@deseuri-online.ro, oferind toate informațiile necesare pentru identificarea acestora (numărul Anunțului plătit care urmează să fie publicat/promovat).
Periodic DESEURI-ONLINE.RO derulează campanii promoționale pentru achiziția Pachetelor de promovări.
 

 

Aici îți poți vinde deșeurile în liniște.
Hai să începem!